Werkwijze coaching en counseling

Tijdens het eerste gesprek vindt de intake plaats.
Hierin wordt de hulpvraag besproken en wat coaching en counseling u te bieden heeft.
Indien de werkwijze u aanspreekt worden er in overleg afspraken gemaakt
voor het vervolgtraject. Gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte of
via Skype.

De duur van een coachings/counselingstraject is verschillend aangezien iedereen anders
is en iedereen een andere achtergrond heeft en hier op zijn eigen manier
vanuit leeft en handelt, doch over het algemeen verkrijgt u reeds uit 3-5 sessies
voldoende handvatten om verder te kunnen. Natuurlijk zijn meerdere sessies
mogelijk indien nodig/gewenst, afhankelijk van de hulpvraag.

Door middel van coaching en counseling wordt u begeleidt om op een objectieve manier te kijken naar bepaalde "irritante" patronen, die vaak in het leven zijn aangeleerd
of maar steeds voor lief zijn genomen. Deze leert u beter herkennen en uit te
diepen, waardoor inzicht en begrijpen ontstaat in oorzaak en gevolg.

Deze patronen kunnen dan gericht aangepakt worden waardoor constructieve
verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit geeft weer meer innerlijke rust
en balans in uw leven en maakt daardoor verdere groei en ontwikkeling mogelijk,
afgestemd op uw persoonlijke doelen en levensomstandigheden.

Als coach counselor wil ik u graag behulpzaam zijn bij die zaken in uw leven waar u
"even geen grip" op heeft of kunt krijgen, waarna u door gevonden oplossingen
weer meer kwaliteit in uw leven heeft verworven en uw weg weer kunt vervolgen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen
per telefoon of per email.