Hoe werkt Coaching en Counseling?


Coaching en/of counseling richt zich voornamelijk op u als individu, door het eigen

zelfoplossend vermogen aan te spreken ten bate van individuele groei

en ontwikkeling van u als mens.


De coach of counselor luistert hierbij goed naar de knelpunten die de cliënt

aangeeft en is behulpzaam bij het achterhalen van de oorzaken die

ten grondslag liggen aan de problematiek, aan de hand hiervan wordt

er bekeken welke mogelijkheden er voor u zijn om hier voor u passende

oplossingen voor te vinden.


Om dit te bewerkstelligen kijk ik als met u mee naar gevoelens,

gedachtes en gedrag in verband met oorzakelijke situaties uit uw leven en

help u deze te begrijpen. Hierbij kan ik als coach en counselor aanwijzingen geven,

doch het is vooral de bedoeling dat u als cliënt zelf de oplossingen vindt

die het beste werkzaam zijn op de problematiek en het beste passen bij uw

eigen persoonlijkheid.