Tarieven


Counseling per sessie : € 75 per uur.
Duur van de sessies : 1 uur, 1,5 of 2 uur.
Sessies ook mogelijk via Skype.

Zorgverzekeraar
Als psychosociaal counselor ben ik aangesloten bij de NFG - Nederlandse
Federatie Gezondheidszorg. Hierdoor kunt u de sessie voor counseling
declareren bij uw ziektekostenverzekeraar, indien u hiervoor de juiste
aanvullende verzekering heeft. Een verwijsbrief voor counseling is niet nodig.

Op onderstaande site kunt u zien of uw zorgverzekeraar counseling vergoedt
en in hoeverre, afhankelijk van hoe u bent verzekerd.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

Vergoeding werkgever
Steeds meer werkgevers gaan ertoe over om bepaalde counselingstrajecten
voor hun werknemers geheel of gedeeltelijk, te vergoeden, dit in het kader van
preventie van ziekteverzuim. U kunt hieromtrent navraag doen bij uw
werkgever of de instantie waarvoor u werkzaam bent.