Hoe werkt counseling?


Counseling richt zich voornamelijk op u als individu, door het eigen
zelfoplossend vermogen aan te spreken ten bate van individuele groei
en ontwikkeling van u als mens.

De counselor luistert hierbij goed naar de knelpunten die de cliënt
aangeeft en is behulpzaam bij het achterhalen van de oorzaken die
ten grondslag liggen aan de problematiek, aan de hand hiervan wordt
er bekeken welke mogelijkheden er voor u zijn om hier voor u passende
oplossingen voor te vinden.


Om dit te bewerkstelligen kijk ik als counselor met u mee naar gevoelens,
gedachtes en gedrag in verband met oorzakelijke situaties uit uw leven en
help u deze te begrijpen. Hierbij kan ik als counselor aanwijzingen geven,
doch het is vooral de bedoeling dat u als cliënt zelf de oplossingen vindt
die het beste werkzaam zijn op de problematiek en het beste passen bij uw
eigen persoonlijkheid.